Beltrami County Historical Society

Scherling-6673


Mrs. Roy Radke 615 15th St. Bemidji, MN 2 baby 1945